shade

100% Kwaliteitsgarantie

Wij van Decisco zijn zo overtuigd van de kwaliteit van onze trainingen, dat wij al onze cursisten een waardevolle kwaliteitsgarantie geven. Als bij uitzondering de cursist na het volgen van een training niet voor de volle 100% tevreden is, bieden wij de mogelijkheid om de desbetreffende training opnieuw te volgen. Uiteraard geheel kosteloos en zonder enige verplichting.

Kwaliteit en kwaliteitsmeting

Voor het meten van de klanttevredenheid maakt Decisco gebruik van de door Microsoft gehanteerde (MTM) online evaluatietool ‘Metrics that Matter’ waar de bevindingen van cursisten op de laatste dag van de training geëvalueerd worden. Uit deze evaluaties door cursisten is gebleken dat Decisco, al sinds 2008 steeds opnieuw in de top staat van de best beoordeelde Microsoft opleiders in Nederland.

Microsoft Silver Learning Partner

Decisco is Silver Learning Partner van Microsoft. Om erkend te worden als Microsoft Silver Learning Partner moet door de opleider voldaan worden aan strenge kwaliteits- en kwantiteitseisen. Er mag uitsluitend les worden gegeven met het meest recente lesmateriaal dat door Microsoft wordt uitgegeven (Microsoft Official Courseware, afgekort MOC), en dat door de trainingspartners bij Microsoft kan worden aangeschaft. Bovendien mag de training uitsluitend door een ervaren Microsoft Certified Trainer worden verzorgd waarvan de klanttevredenheidsscore in de hiervoor genoemde cursusevaluaties boven gemiddeld moet zijn.

Kwaliteit voor kwantiteit

Decisco is altijd Microsoft Gold Partner geweest maar sinds 2011 zijn wij Silver Partner geworden, niet om kwaliteitsredenen maar om kwantiteitsredenen. Qua kwaliteit scoort Decisco ontzettend hoog. Ieder jaar stelt Microsoft aan de gecertificeerde partners een lijst beschikbaar, die helaas niet gepubliceerd mag worden, waarop de kwaliteitsresultaten van de gecertificeerde partners te zien zijn, die zijn afgeleid van de Metrics that Matter evaluatieresultaten. Decisco staat op deze lijst al sinds jaar en dag in de hoogste regionen. Sinds 2011 geldt voor de Gold status mede de kwantiteit van de door de Partner bij Microsoft ingekochte cursusboeken. Omdat Decisco geen meerdere vestigingen heeft en wij meer belang hechten aan de kwaliteit dan aan de kwantiteit halen wij net niet de limiet die Microsoft stelt om aan de Gold status te voldoen. Onze filosofie is van het begin af aan geweest dat wij niet de grootste willen zijn maar wel de beste. Nogmaals kwaliteit gaat bij ons voor kwantiteit. Daarom hebben wij ook geen overvolle klaslokalen (max. 10 personen) omdat wij onze cursisten alle aandacht willen geven waar zij recht op hebben.  Daarom ook geven wij uitsluitend klassikale lessen en stellen wij hoge eisen aan de docenten die in hun vakgebied hun mannetje moeten staan voor meer dan 100% en bovendien altijd gecertificeerd moeten zijn en last but not least bovenal in staat moeten zijn om, motiverend en inspirerend, een hechte samenwerkende groep te maken van de cursisten. Dit stelt zeker ook op het sociale vlak hoge eisen aan onze docenten.

Geschiedenis van Decisco

Decisco is bijna 15 jaar geleden opgericht door enthousiaste, gecertificeerde en zeer gemotiveerde docenten met als doelstelling de beste trainingen voor de laagste prijs te verzorgen. Decisco geeft uitsluitend kwalitatieve klassikale ICT opleidingen, de meest effectieve opleidingsvorm.
Decisco is opgericht door docenten uit het oude 4U, dat in de jaren ‘90 een van de grootste ict opleidingsinstituten was, en docenten van Landis. Eind jaren ‘90 is 4U overgenomen door Landis, een grote ict distributeur met een opleidingstak. Landis is later failliet gegaan. Kenmerken van dergelijke grote organisaties zijn vaak de grote salesafdelingen die meestal alleen kwantiteit als doel hebben en zich minder om de kwaliteit bekommerden. Dit betekende in de praktijk dat er (nieuwe) cursussen verkocht werden die eerst nog snel ingestudeerd moesten worden door de docent zelf waardoor deze soms maar een week voor de cursist uitliep qua lesmateriaal. Een aantal docenten van het oude Landis wilde dit voor de toekomst uitbannen en hebben daarom Decisco opgericht toen Landis failliet ging. Bij Decisco staat altijd een docent voor de klas die 100% kennis heeft van de materie en die u daar alles over kan vertellen. Bovendien is de docent altijd een Certified Trainer, waarbij interactief en praktijkgericht lesgeven centraal staat.
Onze doelstelling is niet alleen de beste te zijn maar ook de goedkoopste. Zie onze laagste prijsgarantie van Nederland voor klassikale opleidingen en vergelijk gerust ook onze prijzen met die van conculega’s.

Accreditaties en samenwerking

Kwaliteit van onze trainingen is van groot belang. Decisco werkt daarom samen via partnerships met de meest toonaangevende vendors in de IT-branche, zoals Microsoft, Citrix, CompTIA, Cisco, VMware.

Decisco is partner van Pearson Vue Testing Center

Voor de wereldwijd erkende ICT-examens kunt u terecht in de Testing Center van Decisco voor de officiële examens van onder andere: Microsoft (inclusief Microsoft Office Specialist), Oracle, IBM, Linux, Adobe en Novell.

Decisco is lid van VOI

Decisco is lid van de Vereniging van Opleidingsinstituten voor informatica (VOI) en aangesloten bij Nederland ICT. De VOI is de enige vereniging in Nederland die zich bezighoudt met particulier beroeps- of functiegericht informaticaonderwijs. Ter bescherming van de consument moeten de leden van de VOI aan strenge normen voldoen. De VOI stelt stringente eisen aan de bevoegdheid en deskundigheid van docenten. Tevens kent VOI regels voor de aanmelding van cursussen, annuleringen, examens en betalingen. Verder heeft de vereniging een geschillenreglement (met een geschillencommissie) en een waarborgfonds.

VOI-leden zijn instituten die onafhankelijke en kwalitatief hoogwaardige trainingen en opleidingen verzorgen op het gebied van de informatie-, en communicatietechnologie (ICT). Zij leiden op tot door de overheid en/of het bedrijfsleven erkende diploma’s en certificaten.

Bel mij terug   Meer informatie