Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Core Solutions (M20488)

Omschrijving training

Met onze On-Demand Learning Tracks leert de deelnemer doormiddel van online video’s, hands-on labs en kennistests de basisvaardigheden voor bijna alle SharePoint ontwikkelactiviteiten. Deze omvatten het werken met de server-side en client-side objectmodellen, het ontwikkelen en implementeren van functies, oplossingen en apps, het beheren van identiteit en permissies, het opvragen en bijwerken van lijstgegevens, het beheren van de hierarchie, het gebruik van werkstromen om bedrijfsprocessen te beheren en het aanpassen van de gebruikersinterface.

Voor wie is de training geschikt?

De training is bedoeld voor professionele ontwikkelaars die oplossingen ontwikkelen voor SharePoint producten en -technologieën in een team in een middelgrote tot grote ontwikkelomgeving.

Onderdelen van de training

Module 1: SharePoint as a Developer Platform
Module 2: Working with SharePoint Objects
Module 3: Working with Lists and Libraries
Module 4: Designing and Managing Features and Solutions
Module 5: Working with Server-Side Code
Module 6: Managing Identity and Permissions
Module 7: Introducing Apps for SharePoint
Module 8: Client-Side SharePoint Development
Module 9: Developing Remote Hosted SharePoint Apps
Module 10: Publishing and Distributing Apps
Module 11: Automating Business Processes
Module 12: Managing Taxonomy
Module 13: Managing Custom Components and Site Life Cycles
Module 14: Customizing User Interface Elements
Module 15: Working with Branding and Navigation

Deze training is onderdeel van de certificering Microsoft MCSD

Voorkennis

Voordat het deelname aan deze training dien je in het bezit te zijn van:

  • Praktische kennis van Visual Studio 2010 of Visual Studio 2012 voor het ontwikkelen van oplossingen.
  • Basiskennis van het ontwikkelen van de oplossingen met SharePoint, SharePoint 2013 of eerdere versies van SharePoint.
  • Praktische kennis van Visual C# en het .NET Framework 4.5.
  • Basiskennis van ASP.NET en “server-side” webontwikkel-technologieën, waaronder aanvraag/reactie en de levenscyclus van een pagina.
  • Basiskennis van AJAX en asynchrone programmeertechnieken.
  • Basiskennis van “client-side” webtechnologieën, waaronder HTML, CSS en JavaScript.
  • Thuis zijn in benaderingen voor authenticatie en autorisatie, waaronder “claim-based” authenticatie.

Examen

  • Examen 70-488